1

Тема: налог на ветряк

Допустим Вы установили у себя на заднем дворе ветрогенератор - нужно ли платить на него налог?
Это регулирует постанова КАБІНЕТа МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 24 грудня 2003 р. №2002 (подписанная тогдашним премьер-министром Украины В. Януковичем) о МЕХАНІЗМ справляння збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію

1. Цей Механізм встановлює єдині правила обчислення і сплати збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію (далі — збір).

2. Платниками збору є Державне підприємство «Енергоринок» та юридичні особи — виробники електричної енергії, що продається поза оптовим ринком електричної енергії, та теплової енергії, включаючи акціонерну енергетичну компанію «Київенерго».

3. Об'єктом обчислення збору є:

для Державного підприємства «Енергоринок» — вартість відпущеної електричної енергії без урахування податку на додану вартість;

для юридичних осіб — виробників електричної і теплової енергії, включаючи акціонерну енергетичну компанію «Київенерго», — вартість відпущеної електричної енергії, що продається поза оптовим ринком електричної енергії, та теплової енергії без урахування податку на додану вартість.

4. Розмір збору встановлюється НКРЕ виходячи із сум збору, затверджених законом України про державний бюджет на відповідний рік.

5. Суми збору включаються до складу валових доходів і валових витрат платника збору відповідно до законодавства.

6. Базовий податковий (звітний) період для збору відповідає календарному місяцю. Платники збору подають органам державної податкової служби розрахунки збору за формою, встановленою Державною податковою адміністрацією (далі — розрахунок), протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним періодом, за місцем їх реєстрації як платників податку.

7. Державне підприємство «Енергоринок» сплачує збір виходячи з фактично оплачених обсягів електричної енергії, відпущених у відповідному звітному періоді, не пізніше наступного дня після отримання плати за них.

Податкове зобов'язання із збору за базовий податковий (звітний) період для Державного підприємства «Енергоринок» визначається виходячи з розміру збору, встановленого НКРЕ на відповідний звітний період, і фактично оплачених обсягів електричної енергії та сплачується ним з урахуванням внесених за цей період сум збору протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання розрахунку.

8. Юридичні особи — виробники електричної енергії, що продається поза оптовим ринком електричної енергії, та теплової енергії, включаючи акціонерну енергетичну компанію «Київенерго», сплачують збір виходячи з фактично оплачених обсягів електричної та теплової енергії не пізніше наступного дня після отримання плати за них.

Податкове зобов'язання із збору за базовий податковий (звітний) період для зазначених юридичних осіб визначається виходячи з розміру збору і фактично оплачених обсягів електричної та теплової енергії і сплачується ними з урахуванням внесених за цей період сум збору протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання розрахунку.

9. Платники збору несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність подання розрахунків, повну і своєчасну сплату збору згідно із законодавством.

Не внесені своєчасно суми збору стягуються з платників у встановленому законодавством порядку.

10. Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю подання розрахунків, повнотою та своєчасністю сплати збору здійснюється органами державної податкової служби відповідно до законодавства.

То есть если Вы юридическое лицо и продаёте электроэнергию полученную с использованием энергии ветра, то этот налог (точнее сбор) платить нужно, если же Вы физическое лицо и используете электроэнергию для собственных нужд, то нет.

Но в любом случае, учитывайте уровень шума который издаёт ветрогенератор, он не должен превышать допустимый, иначе Ваши соседи могут пожаловаться в соответствующие инстанции, да и Вам самими будет не очень комфортно жить рядом с взлетающим самолётом.

2

Re: налог на ветряк

Спс а то руки не доходили поковырять законы

Снес конь яйцо... да не простое - а деду копытом!